AP-fonderna

AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar kapital för den allmänna pensionen, som består av inkomstpension och premiepension. Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden förvaltar bufferten i inkomstpensionssystemet – hit förs kapital vid överskott och härifrån tas kapital vid underskott i pensionsutbetalningarna. Sjätte AP-fonden är också en buffertfond i inkomstpensionssystemet men är en stängd fond – inget förs till eller från fonden. Sjunde AP-fonden skiljer sig från de andra då den förvaltar kapital i premiepensionssystemet. Sjunde AP-fondens fond Såfa är ett statligt alternativ i valet av premiepensionsfond.Första AP-fonden förvaltar del av buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet. Uppdraget är det samma som för Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vid underskott i systemet förs pengar från fonden till pensionsutbetalningarna, vid överskott skjuts pengar till fonden.


Andra AP-fonden förvaltar del av buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet. Uppdraget är det samma som för Första, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vid underskott i systemet förs pengar från fonden till pensionsutbetalningarna, vid överskott skjuts pengar till fonden.


Tredje AP-fonden förvaltar del av buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet. Uppdraget är det samma som för Första, Andra och Fjärde AP-fonden. Vid underskott i systemet förs pengar från fonden till pensionsutbetalningarna, vid överskott skjuts pengar till fonden.


Fjärde AP-fonden förvaltar del av buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet. Uppdraget är det samma som för Första, Andra och Tredje AP-fonden. Vid underskott i systemet förs pengar från fonden till pensionsutbetalningarna, vid överskott skjuts pengar till fonden.


Sjätte AP-fonden är en buffertfond, men till skillnad från Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden är Sjätte AP-fonden en stängd fond. Det innebär att inga in- eller utbetalningar sker. Sjätte AP-fonden placerar endast i icke börsnoterade bolag.


Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionsmedel, den del av inkomstpensionen där löntagarna själva kan välja förvaltare. Sjunde AP-fondens fond Såfa är det statliga
förvalsalternativet i premiepensionssystemet.