Felaktig information om AP7

I veckan har felaktig information om AP7 spridits via en falsk webbplats och ett falskt pressmeddelande där personer uppgivit sig […]

False information about AP7

This week, incorrect information about AP7 has been disseminated through a fake website and a fake press release where people […]

Tillsammans blir vi starkare

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna samverkar i arbetet med miljö och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. Rådets uppdrag är […]

Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet

AP-fonderna utgör en viktig del i det svenska pensionssystemet och bidrar samtidigt till utvecklingen mot en hållbar finansmarknad. Med de […]

Kvällsmingel med Malvina

I samarbete med nätverket Malvina anordnade AP-fonderna ett gemensamt kvällsmingel i AP3:s lokaler. Malvina är ett nätverk på Kungliga Tekniska […]

Armada 19 – 20 november 2019

THS Armada, KTH:s arbetsmarknadsdagar, är idag Skandinaviens största karriärmässa. Varje år besöker mer än 12 000 studenter Armada för att […]