jobba på ap-fonderna

AP-fonderna är kunskapsintensiva organisationer med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare – vilket vi ser som en förutsättning för att nå framgångsrika resultat. Vi erbjuder en arbetsmiljö med engagerade chefer, skickliga kollegor och mycket eget ansvar där det finns stort utrymme att växa. En sund balans mellan arbete och fritid är också viktigt för oss.

AP-fonderna är relativt små arbetsgivare, men har breda verksamheter och erbjuder därför en rad olika typer av tjänster; allt ifrån kapitalförvaltning, affärsstöd och riskkontroll till HR, kommunikation, ägarstyrning och regelefterlevnad.

Vi arbetar löpande med ledarskap och kompetensutveckling för att skapa attraktiva arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Att attrahera nya medarbetare, behålla dem och bidra till deras utveckling ser vi dessutom som en förutsättning för att nå våra långsiktiga mål och därför är vi väldigt måna om att hitta rätt typ av medarbetare. I rekryteringen är hög kompetens och mångfald viktiga prioriteringar.

Att jobba på AP-fonderna

Eva

Eva Boric är CRO och CFO på AP3 sedan hösten 2018 och ansvarar bland annat för uppföljning och rapportering avseende riskramverket till ledning och styrelse. Hon bevakar också att beslut fattas inom ramen för styrelsens fastställda riskramverk.

Läs mer om Eva och AP3

Camilla

Camilla ansvarar för riskkapitalportföljen på AP2. I det ingår bland annat att utveckla portföljen, följa upp genomförda investeringar, utvärdera nya investeringsförslag och ta fram detaljerade analyser inför en investering.

Läs mer om Camilla och AP2

Student på AP-fonderna

Nils

Nils började sin resa på AP4 som student och exjobbare. Sedan 2017 arbetar han som kvantitativ analytiker på AP4:s enhet för Strategisk Allokering & Kvantitativ analys.

Läs mer om Nils resa på AP4

Rebecca och Marit

Rebecca och Marit som läser civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi på KTH har skrivit sitt kandidatexamensarbete på AP4:s enhet för Strategisk Allokering & Kvantitativ analys.

Möt fler studenter