AP-fonderna är kunskapsintensiva organisationer med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare – vilket vi ser som en förutsättning för att nå framgångsrika resultat. Vi erbjuder en arbetsmiljö med engagerade chefer, skickliga kollegor och mycket eget ansvar där det finns stort utrymme att växa. En sund balans mellan arbete och fritid är också viktigt för oss.

AP-fonderna är relativt små arbetsgivare, men har breda verksamheter och erbjuder därför en rad olika typer av tjänster; allt ifrån kapitalförvaltning, affärsstöd och riskkontroll till HR, kommunikation, ägarstyrning och regelefterlevnad.

Vi arbetar löpande med ledarskap och kompetensutveckling för att skapa attraktiva arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Att attrahera nya medarbetare, behålla dem och bidra till deras utveckling ser vi dessutom som en förutsättning för att nå våra långsiktiga mål och därför är vi väldigt måna om att hitta rätt typ av medarbetare. I rekryteringen är hög kompetens och mångfald viktiga prioriteringar.

Att jobba på AP-fonderna

Lediga tjänster

Sandra

Sandra är chef för gruppen Riskkontroll & Avkastningsanalys som mäter, analyserar och rapporterar fondens avkastning och risk samt kontrollerar och följer upp fondens limiter. Sandra har varit på AP3 sedan 2016 och har innan dess haft positioner inom försäkring och kapitalförvaltning.

Läs mer om Sandra och AP3

Camilla

Camilla arbetar som ansvarig för riskkapitalportföljen på AP2. I arbetet ingår bland annat att arbeta med strategiutveckling av portföljen, följa upp genomförda investeringar, generera och utvärdera nya investeringsförslag och genomföra detaljerade analyser inför en investering.

Läs mer om Camilla och AP2

Student på AP-fonderna

Lediga tjänster för studenter

Gustav jobbar extra på AP4

Gustav

Gustav har precis läst klart första året av tre på kandidatprogrammet Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm. Just nu jobbar han extra på AP4:s Backoffice-avdelning.

Läs mer om hur det är att jobba extra på AP4

Robin

Robin Sedman som läst klart civilingenjörsprogrammet i farkostteknik och masterprogrammet i tillämpad matematik & beräkningsmatematik på KTH i gjorde sitt examensarbete på AP4:s enhet för Strategisk Allokering & Kvantitativ analys (SAKA).

Läs mer om att skriva uppsats på AP-fonderna