Kvällsmingel med Malvina

Den 20 februari anordnade AP-fonderna tillsammans med Malvina ett kvällsmingel i AP3:s lokaler.

Malvina är ett nätverk för kvinnliga och ickebinära studenter på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Malvina är en del av Tekniska högskolans studentkår och har idag över 2 000 medlemmar från olika sektioner och årskurser.

Under kvällen deltog representanter från AP1, AP3, AP4 och AP7 som berättade vad de jobbar med, vilka val de gjort i sina karriärer och hur man lyckas i en modern och internationell kapitalförvaltning.

Hållbarhetsfrukost för studenter

Den 12 december bjuder AP-fonderna in till en hållbarhetsfrukost för studenter.

AP-fondernas uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning till låg risk och därigenom bidra till trygga pensioner för nuvarande och blivande svenska pensionärer. För AP-fonderna har hållbarhetsfrågorna varit ett prioriterat område under lång tid. Fondernas uppfattning är att långsiktigt hög avkastning till låg risk kan uppnås om hänsyn till hållbarhet är inkluderat i verksamheten, såväl i den egna organisationen som i investeringsprocessen. Arbetet med hållbarhet på fonderna spänner från exkludering av bolag som bryter mot internationella konventioner till spetsinvesteringar i bolag som driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Under frukosten får vi lyssna till Sarah McPhee, styrelseordförande för AP4, prata om vikten av en hållbar förvaltning samt Jenny Askfelt Ruud, Head of Alternative Investments AP4, som beskriver hur hållbarhet praktiskt integreras i fondens förvaltning.  Presentationerna följs av en paneldiskussion med flera representanter från de olika AP-fonderna där du får chansen att ställa dina frågor kring hur AP-fonderna arbetar med hållbarhet.

Frukosten äger rum den 12 december i AP4:s lokaler, Jakobsbergsgatan 16, klockan 08:00-09:15.

Är du intresserad av att delta? 

Anmäl ditt intresse senast den 5 december genom att fylla i formuläret som ni hittar här. Antalet platser är begränsat. Vi återkommer i god tid innan om du har fått en plats eller ej.

Armada 20 – 21 november 2018

THS Armada, KTH:s arbetsmarknadsdagar, är idag Skandinaviens största karriärmässa. Varje år besöker mer än 12 000 studenter Armada för att komma i kontakt med potentiella framtida arbetsgivare. Den 20 – 21 november är det dags igen och i år har man valt att fokusera på två kärnvärden: Mångfald och hållbarhet.

AP-fonderna kommer att finnas på plats under hela mässan och vill gärna träffa er som är intresserade av att till exempel skriva ert exjobb eller jobba extra hos oss. Välkommen till vår monter!

Här kan du läsa mer om Armada.