Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet

AP-fonderna utgör en viktig del i det svenska pensionssystemet och bidrar samtidigt till utvecklingen mot en hållbar finansmarknad. Med de nya hållbarhetskraven kommer det arbetet dessutom att intensifieras de kommande åren. Sedan starten 2001 har AP-fonderna bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. Det framgår av regeringens årliga skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet som överlämnas till riksdagen i dag. Det framgår av regeringens årliga skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2018, som överlämnats till riksdagen. Bland annat behöver fossila investeringar utvärderas utifrån att fossilanvändning måste minska drastiskt om vi ska nå klimatmålen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.
Här läser du mer om regeringens utvärdering