Tillsammans blir vi starkare

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna samverkar i arbetet med miljö och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. Rådets uppdrag är att verka för att bolag hanterar, utifrån den verksamhet de bedriver, relevanta hållbarhetsaspekter, att de har ändamålsenliga riktlinjer samt att de har styr- och uppföljningssystem som möjliggör att verksamheten bedrivs på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Det gör Etikrådet såväl genom att driva och delta i förebyggande initiativ, som genom att verka för en positiv förändring i ett antal bolag som kopplas till kränkningar av internationella konventioner avseende miljö och mänskliga rättigheter. Etikrådet består av en ordinarie representant från varje fond.

Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet

AP-fonderna utgör en viktig del i det svenska pensionssystemet och bidrar samtidigt till utvecklingen mot en hållbar finansmarknad. Med de nya hållbarhetskraven kommer det arbetet dessutom att intensifieras de kommande åren. Sedan starten 2001 har AP-fonderna bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. Det framgår av regeringens årliga skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet som överlämnas till riksdagen i dag. Det framgår av regeringens årliga skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2018, som överlämnats till riksdagen. Bland annat behöver fossila investeringar utvärderas utifrån att fossilanvändning måste minska drastiskt om vi ska nå klimatmålen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.
Här läser du mer om regeringens utvärdering

Kvällsmingel med Malvina

I samarbete med nätverket Malvina anordnade AP-fonderna ett gemensamt kvällsmingel i AP3:s lokaler.

Malvina är ett nätverk på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Malvina är en del av Tekniska högskolans studentkår och har idag över 2 000 medlemmar från olika sektioner och årskurser.

Under kvällen deltog representanter från AP1, AP3, AP4 och AP7 som berättade vad de jobbar med, vilka val de gjort i sina karriärer och hur man lyckas i en modern och internationell kapitalförvaltning.

Armada 19 – 20 november 2019

THS Armada, KTH:s arbetsmarknadsdagar, är idag Skandinaviens största karriärmässa. Varje år besöker mer än 12 000 studenter Armada för att komma i kontakt med potentiella framtida arbetsgivare. Den 19 – 20 november är det dags igen.

AP-fonderna kommer att finnas på plats under hela mässan och vill gärna träffa er som är intresserade av att till exempel skriva ert exjobb eller jobba extra hos oss. Välkommen till vår monter!

Här kan du läsa mer om Armada.