Den 20 februari anordnade AP-fonderna tillsammans med Malvina ett kvällsmingel i AP3:s lokaler.

Malvina är ett nätverk för kvinnliga och ickebinära studenter på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Malvina är en del av Tekniska högskolans studentkår och har idag över 2 000 medlemmar från olika sektioner och årskurser.

Under kvällen deltog representanter från AP1, AP3, AP4 och AP7 som berättade vad de jobbar med, vilka val de gjort i sina karriärer och hur man lyckas i en modern och internationell kapitalförvaltning.