Kvällsmingel med Malvina

Den 20 februari anordnade AP-fonderna tillsammans med Malvina ett kvällsmingel i AP3:s lokaler. Malvina är ett nätverk för kvinnliga och […]

Hållbarhetsfrukost för studenter

Den 12 december bjuder AP-fonderna in till en hållbarhetsfrukost för studenter. AP-fondernas uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning till […]

Armada 20 – 21 november 2018

THS Armada, KTH:s arbetsmarknadsdagar, är idag Skandinaviens största karriärmässa. Varje år besöker mer än 12 000 studenter Armada för att komma […]

Womens Finance Day 12 september 2018

Women’s Finance Day är ett event som arrangeras av Handelshögskolan, Stockholms studentförening för att inspirera unga kvinnor att satsa på en […]